Vill du veta mer om hur diabetes påverkar dina tänder?

Diabetes är en sjukdom som orsakas av att kroppen inte kan producera tillräckliga mängder av ämnet insulin. Eftersom insulin hjälper kroppen att transportera socker från blodet till dess celler, är konsekvensen av låga insulinnivåer ett stigande blodsocker. Diabetes är en allvarlig sjukdom som måste behandlas, men med rätt behandling kan man leva ett helt vanligt liv med diabetes.

 

Har du eller någon i din närhet diabetes?

Om så är fallet är det extra viktigt för dig att veta att alla diabetesdrabbade löper en högre risk för att drabbas av parodontit (tandlossning), än de som är diabetesfria. Detta visar en studie som gjorts via ett samarbete mellan International Diabetes Federation och European Federation of Periodontology.

Däremot är inte orsaken till sambandet mellan diabetes och tandlossning med säkerhet fastställd ännu. Det mest sannolika skälet till sambandet är att individer med diabetes tros ha en ökad risk för att drabbas av infektioner i munnen. Infektioner i munnen kan i sin tur leda till tandlossning. 

 

Men varför är det farligt att ligga i riskzonen för tandlossning?

Den främsta anledningen till varför tandlossning är en oönskad sjukdom, är att patienter med tandlossning har en ökad risk för att drabbas av njurproblem samt hjärt- och kärlsjukdomar. Utöver detta är tandlossning ett bekymmer då vi behöver ha kvar våra tänder i munnen för att effektivt kunna tugga, tala och le.

 

Vad bör någon med diabetes göra för att undvika att drabbas av tandlossning?

Först och främst är det viktigt att sköta om sina tänder genom att borsta dem. Användning av tandtråd eller mellanrumsborstar är ett bra komplement till tandborstningen om en optimal tand- och munhälsa önskas.

Om tandlossning ska undvikas, är det även viktigt att regelbundet besöka en tandläkare eller tandhygienist för att ta bort tandsten, samt att avstå från rökning.

Sist men inte minst är det viktigt att hålla koll på insulinhalterna i blodet om man har diabetes. Utöver det faktum att detta är av största vikt för en diabetespatients behandling, är det även något som är viktigt för att upprätthålla en god tandhälsa. Höga insulinhalter i blodet har visat sig indikera på att man kan ha en infektion i munnen. Om man har en infektion i munnen måste den åtgärdas.