Får du höra att du snarkar mycket och högt när du sover?

Har du problem med ett förhöjt blodtryck?

Är du ovanligt trött på jobbet?

Har du upplevt en märkbar viktökning på senaste tiden?

 

Om du svarade ja på någon eller några av frågorna ovan har du ett eller flera av de kända symptomen för folkhälsosjukdomen sömnapné.

Sömnapné är inget man bör strunta i när sjukdomen kan resultera i olika typer av hälsorisker såsom en ökad benägenhet för hjärt- och kärlsjukdomar. Utöver de allvarliga fysiska hälsoriskerna sömnapné medför finns det även andra konsekvenser av sjukdomen i din vardag. Till exempel kan du som är drabbad hålla de i din omgivning vakna på kvällarna på grund av att du snarkar mycket och högt.

Om du vet om att du lider av snarkningsproblem och samtidigt är medveten om att du har ett högt blodtryck, upplever en ovanlig trötthet eller har haft problem med en märkbar viktuppgång, bör du misstänka att du eventuellt kan vara drabbad av sömnapné. Du behöver dock inte längre vara orolig om alla symptom på sömnapné stämmer in på dig - idag finns en smidig och bekväm behandling för denna folkhälsosjukdom. Många som lider av sömnapné blir hjälpta av en snarkskena från SomnoMed.

SomnoMed har tagit fram en tandskena vilken du använder när du sover. Den hjälper till med att öppna upp dina luftvägar, och på så sätt lyckas den upphäva de andningsuppehåll som orsakar de snarkningar som du drabbas av om du lider av sömnapné. Med denna teknik kan du, för det första, undvika att störa de i din omgivning med snarkningar på ett smidigt och bekvämt sätt. För det andra kan du även säkerställa att din hälsa inte kommer att påverkas av sömnapné.

Fråga oss om SomnoMed vid ditt nästa besök eller hör av dig till oss så hjälper vi dig.