Gamla lagningar med amalgam - hur ska man tänka kring det?

Amalgam är förbjudet att använda i Sverige sedan 2009, men förbudet grundar sig faktiskt inte på att amalgamet ska vara hälsofarligt - det är av miljöskäl som man inte längre får använda behandlingar som innehåller kvicksilver. En tand kan tyckas vara liten men under 70-talet användes hela 2 ton kvicksilver inom tandvården varje år - och det bara i Stockholm. 

 

Förutom att vara snällare mot naturen så har moderna tandfyllningsmaterial som komposit och glasjonomer också fördelen att de lättare fäster på tanden, det innebär att vi inte behöver avlägsna lika mycket tandsubstans i samband med behandlingen.

 

När behöver en amalgamfyllning göras om eller lagas?

En amalgamfyllning håller i regel 30-40 år innan den kan behöva ses över. Visst är det en väldigt lång tid, men det innebär också att den stora våg av behandlingar som utfördes under 70 och 80-talet nu ska ses över.

 

När tandläkaren utför en amalgambehandling måste en stor del av tanden borras ur. Ett vanligt problem är därför att tanden blivit för tunn, med sprickbildning som följd.

 

Hur går det till när man tar bort en amalgamfyllning?

Om man kommer fram till att fyllningen måste göras om så borras tanden ur och den ersätts då oftast med komposit. Att ta bort fyllningen innebär att kvicksilvret kan frisättas i form av ångor och spån, därför är vi väldigt noggranna med att amalgamet borras bort i stora bitar och att sugen ligger nära för att fånga både ångor och spån. 

 

Borde jag byta ut mina amalgamfyllningar?

Det är en fråga som du måste ta ställning till i samråd med din tandläkare, förutsättningarna ser alltid lite annorlunda ut för varje individ. Rent generellt så avråder vi från att byta ut fyllningar som är hela och som du inte har besvär av idag. Att byta ut en fyllning - särskilt en fyllning med amalgam - innebär nämligen alltid en risk för att tanden ska skadas.

 

Hur ser det ut i andra länder?

Efter den debatt som pågått kring amalgam i Sverige så kan materialet upplevas som något från en svunnen tid. Men sanningen är att amalgamfyllningar med kvicksilver fortfarande används i många andra länder, bland annat i USA och Kanada. 

 

Det pågår ett flertal forskningsprojekt där man undersöker om kvicksilvret i amalgamfyllningar kan försämra hälsan för individen, även om man inte hittat något sådant säkert samband än. Vad man kunnat konstatera är dock att personer med amalgamfyllningar har en högre koncentration av kvicksilver i kroppen än andra.